zdjecie na stronie o tytule: Informacja o badaniu które przeprowadzi GUS w Kielcach na terenie Gminy Łopuszno

Informacja o badaniu które przeprowadzi GUS w Kielcach na terenie Gminy Łopuszno

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Szanowni Państwo, od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie rolnicze Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR). Prowadzone przez Urząd Statystyczny w Kielcach.

Celem badania jest dostarczenie wieloprzekrojowych informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych.

Respondenci mogą przekazywać dane poprzez:

  • Samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-16 czerwca 2023 r. dostępnego na stronie stat.gov.pl
  • Rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.