zdjecie na stronie o tytule: Informacja z dnia 21.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno w dniu 21. 03.2023 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Łopuszno oznaczonych działkami Nr 123/8, 123/10, 123/12

Informacja w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 1, tel. 041 380-55-24