Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, iż do 15 września br. na terenie Gminy Łopuszno prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych, którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej – luzem, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w  Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu, tel. 512 110 314.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łopuszno.