Komunikat skierowany do mieszkańców miejscowości: Lasocin, Ewelinów, Skałka Polska dot. jakości wody. 

W załączeniu decyzja powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie wymogów mikrobiologicznych i przydatność do spożycia przez ludzi.