Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konsultacje regionalnego planu transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030