Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach dot. naborów projektów z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027".

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dniu 13.02.2024 r. w dwóch częściach:

– w pierwszej części o godz. 12:00, oferta dla pracodawców, dostępna w ramach Działania 7.1;

– w drugiej części o godz. 13:00, oferta dla organizacji pozarządowych, dostępna w ramach Działania 9.6

Spotkania odbędą się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łopusznie.

Tematami warsztatów będą dwa nabory projektów z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", które do 5 marca br. będzie prowadził Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Są to:

– nabór w ramach Działania 7.1 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników", w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi 20 mln PLN. W projektach można zaplanować szereg działań, wspierających zdrowie pracowników firm i instytucji, mogą to być m. in. badania specjalistyczne, rehabilitacja, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, a także doposażenie stanowisk pracy pod kątem poprawy ich ergonomii i zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie i samopoczucie osób pracujących;

– nabór w ramach Działania 9.6 FEŚ 2021-2027 „Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego", w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi blisko 5,3 mln PLN. W projektach można zaplanować różnorodne działania, wspierające organizacje pozarządowe, m.in. szkolenia i kursy dla pracowników i wolontariuszy, wyjazdy na wydarzenia branżowe (kongresy, targi itp.), sfinansowanie specjalistycznych usług zewnętrznych (np. obsługi księgowej, konsultacji prawnych, tłumaczeń), niewielkie remonty pomieszczeń i zakup podstawowego wyposażenia biurowego, sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu;

Departament Wdrażania EFS deklaruje ze swojej strony merytoryczne przeprowadzenie warsztatów, w tym: prezentację najważniejszych zapisów regulaminów naborów z Działania 7.1 oraz 9.6, przedstawienie kluczowych zasad tworzenia projektu z wykorzystaniem internetowego generatora wniosków o dofinansowanie SOWA EFS, a także udzielanie odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu.