Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 (oferta cenowa) oraz Załącznik nr 5 (projekt umowy) do zapytania ofertowego pn.:

Zadanie I: Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2023/2024” w formie biletów miesięcznych

Zadanie II: Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2023/2024”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.