Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie 1: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2023/2024 w formie biletów miesięcznych”

Zadanie 2: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2023/2024”


Pełna treść w załączeniu