Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Zadanie I: Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2023/2024” w formie biletów miesięcznych
  2. Zadanie II : Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2023/2024”

Pełna treść dostępna w załączeniu