zdjecie na stronie o tytule: Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2024

Miasto i Gmina Łopuszno w 2024 r. zawarła umowę pn.:

Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2024

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 70 000,00 zł