zdjecie na stronie o tytule: Spotkanie warsztatowe dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Łopuszno do 2032 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Łopuszno !

Gmina Łopuszno przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łopuszno do roku 2032. Jest to dokument, który pozwoli określić kierunki rozwoju Samorządu Miasta i Gminy Łopuszno oraz umożliwi dalsze pozyskiwanie dostępnych środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

Dnia 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16.30 na terenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 40, 26 – 070 Łopuszno odbędzie się spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii, podczas którego omówiona zostanie konstrukcja dokumentu, wyzwania stojące przed naszym Samorządem w kolejnych latach oraz odbędzie się dyskusja o Państwa oczekiwaniach, efektem której będzie wspólne wyznaczenie kierunków rozwoju Samorządu Miasta i Gminy Łopuszno.

Serdecznie zachęcam do aktywnego włączenia się w proces konsultacji celem wypracowania strategicznego dokumentu dla naszego Samorządu.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno

/-/ mgr inż. Andrzej Cieślicki