Informuje się interesantów, że dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie w 2020 roku.

(Podstawa: Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 6 listopada 2020 roku)