Informujemy, że Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą" w dniu 7 września 2020 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO. Umożliwi to wykorzystanie różnic kursowych.  Prosimy o zgłaszanie opinii do dnia 22.09.2020 r. na adres mailowy: biuro@nadczarnaipilica.pl lub w biurze LGD w Łopusznie ul.Konecka 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.

http://nadczarnaipilica.pl/pl/aktualnosci/244,aktu...