zdjecie na stronie o tytule: Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" w dniu 14 grudnia 2022 r. wszczęła procedurę aktualizacji LSR.

Pełna treść informacji w linku poniżej.

http://nadczarnaipilica.pl/pl/aktualnosci/275,aktu...