Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Gminy Łopuszno w dniu 12 sierpnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntu stanowiącego własność Gminy Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położoną w obrębie Jasień oznaczoną działką Nr 307/1. Informacja w Urzędzie Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 1, tel. 041 380-55-24