Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności wszystkim Osobom wykonującym z prawdziwym poświęceniem służbę społeczną.

Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalizm w ratowaniu życia i zdrowia bliźnich, stanowią nieodłączne wartości Państwa codziennej pracy.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, sił i satysfakcji z wykonywania pracy, co stanowić będzie doskonałą inspirację do realizacji Państwa zamierzeń zarówno w wymiarze osobistym, jak również zawodowym.

Nieustających sukcesów na każdej niwie życia,
życzliwości oraz serdeczności osób spotykanych
na swojej codziennej ścieżce zawodowej

życzą

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno


Andrzej Cieślicki

Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie