Trwa Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, który ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skotnikach (gm. Samborzec) organizuje w miesiącu lutym br. eliminacje wojewódzkie „Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego”. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać do oceny na szczeblu wojewódzkim od 1 do 3 prac plastycznych, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia.

Prace należy bezpośrednio przesłać lub dostarczyć osobiście do dn. 22 lutego 2023 r. do: Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, ul. Sandomierska 81 (parter budynku, tel. 41 368 16 67).

Więcej informacji na temat konkursu a także regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można znaleźć pod załączonym linkiem: https://zosprp.pl/2022/11/22/ogolnopolski-strazack...