Wójt Gminy Łopuszno w nawiązaniu do pisma Starosty Kieleckiego z dnia09 czerwca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie w dniu 13 czerwca 2022 r.) w załączeniu udostępnia Mieszkańcom Gminy Łopuszno obowiązującą treść „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Kielce 2022 przygotowany w ramach realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018 – 2022” przyjętego na sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 5 marca 2018 r.

WÓJT GMINY

/- / mgr Irena Marcisz