W związku z konfliktem zbrojnym występującym za naszą granicą Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podjęła decyzję, aby w geście solidarności na terenie naszej „małej Ojczyzny” zorganizować zbiórkę rzeczy i produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie na czele z wójtem Ireną Marcisz, uczniowie SP im. Jana Pawła II w Łopusznie, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Łopuszno oraz organizacji działających w sferze pożytku publicznego aktywnie włączyli się w akcję pomagania rodzinom ukraińskim, które zatrzymały się na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców i gości gminy Łopuszno do zaangażowania się w zbiórkę rzeczy i produktów pierwszej potrzeby dla ukraińskich uchodźców, które mogą pomóc im w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy i pozwolą przetrwać niezwykle ciężki dla nich czas.

Informujemy, że na terenie gminy Łopuszno zostały wyznaczone 3 punkty,do których można dostarczać rzeczy i artykuły pierwszej potrzeby:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3,

26 – 070 Łopuszno, w dniach: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16.00,

koordynator: Beata Starzyk tel. 532 523 997;

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12,

26 – 070 Łopuszno, w dniach: poniedziałek – piątek: 8:00 – 15.00,

koordynator: Pan Mariusz Łuszczyński tel.: 516 286 221 oraz 41 391 42 82;

3. Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie,

ul. Włoszczowska 40, 26 – 070 Łopuszno,

w dniach: poniedziałek – piątek: 9:00 – 19.00,

koordynator: Sławomir Stelmaszczyk tel. 41 391 40 10.

Uprzejmie prosimy, aby organizatorzy zbiórek (zarówno osoby fizyczne,jak i organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego) zgłaszali ten fakt do Urzędu Gminy w Łopusznie pod numerem telefonu:

(41) 391 – 40 – 01 wew. 22 lub 39.

Pragniemy podkreślić, że pozyskana wiedza pozwoli pracownikom Urzędu Gminy w Łopusznie oraz jednostek organizacyjnych gminy Łopuszno skuteczniej koordynować zbiórkę niezbędnych rzeczy dla dotkniętych wojną na Ukrainie oraz uwzględniać zgłoszone osoby przy podziale zebranych darów.

Warto przytoczyć przykład dobrych praktyk, albowiem Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych produktów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych.
Społeczność szkolna wsparła kobiety z dziećmi, które chwilowe lokum mają w hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach oraz hotelu Sill w Kielcach. Część pożywienia trafiła do Pałacyku im. Zielińskiego w Kielcach, skąd wyruszy konwój w głąb Ukrainy.

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz pragnie z głębi serca podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w doniosłą inicjatywę niesienia pomocy dla Ukrainy za przepełnioną altruizmem postawę życiową godną naśladowania.

Katarzyna Korska, Damian Rozmus