Szanowni Państwo:

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla naszej Gminy. Na potrzeby opracowania tego dokumentu strategicznego zarządzeniem NR 73/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2022 r powołany został  zespół  ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno na lata 2023 – 2028 .

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezbędnym w pracy Ośrodka, na podstawie którego między innymi można ubiegać się o środki finansowe z zewnętrznych źródeł. Celem dokładnego zdiagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej naszej gminy zrealizujemy między innymi badanie sondażowe wśród mieszkańców.

W zawiązku z powyższym zwracamy się do Państwa  z prośbą o wypełnienie poniższej elektronicznej ankiety dotyczącej problemów społecznych do dnia 07 października 2022 roku. Ankieta jest anonimowa  a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy na potrzeby niniejszej Strategii .

Ankieta:

https://forms.gle/v2RcMSzEoqSFq3Sp9

Kierownik GOPS

Mariusz Łuszczyński