Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego, który wstąpił w dniach 28 i 30 czerwca oraz w dn. 1 lipca br. Wzory wniosków o oszacowanie strat dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno w pok. 20 lub na parterze urzędu w punkcie informacyjnym oraz do pobrania na stronie internetowej Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW w Kielcach https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/zadania/usuwanie-skutkow-klesk/rolnictwo-szacowanie-st/22205,SZACOWANIE-STRAT-2022-ROLNICTWO.html

Wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych mogą składać rolnicy z sołectw: Ruda Zajączkowska, Gnieździska, Jedle, Ewelinów, Antonielów, Lasocin, Rudniki, Krężołek-Przegrody, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, gdyż na terenie tych sołectw zostało potwierdzone ekspertyzą z dn. 09.08.2022 r. wydaną przez IMGW w Krakowie wystąpienie deszczu nawalnego.

Wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego można składać do Urzędu Gminy Łopuszno w terminie od 16.08.2022 r. do 30.08.2022 r.

Ponadto informujemy, że deklarowana we wniosku o oszacowanie strat powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2022. W związku z tym konieczne jest, dołączenie do wniosku o oszacowanie strat kserokopii wniosku o dopłaty obszarowe na 2022.

Po oszacowaniu strat w gospodarstwie rolnym Komisja Gminna sporządza protokół indywidualny. Protokoły indywidualne, w których oszacowane szkody przekroczą 30% średniej rocznej produkcji rolnej w roku 2022 przekazane zostaną do dalszego rozpatrzenia do Wojewody Świętokrzyskiego.