Urząd Gminy w Łopusznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Kielcach zapraszają do udziału w szlachetnej akcji honorowego oddawania krwi, która przeprowadzona zostanie w dniu 15 maja 2022 r. w godzinach: 900 – 1300 w ramach Akcji Letniej pod hasłem: „Krew Darem Życia!” w siedzibie OSP w Łopusznie przy ulicy Strażackiej 4.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości i pozostawanie po lekkostrawnym posiłku.

Serdecznie zachęcamy do regularnego oddawania krwi dzięki temu ratowania życia !