Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach PZD Kielce wraz z Urzędem Gminy w Łopusznie zapraszają wszystkich chętnych rolników na szkolenie nt: „ Dostępne działania z PROW oraz założenia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.”
Szkolenie będzie obejmowało nowe zasady przyznawania dopłat dla rolników Spotkanie odbędzie się w dniu 01.12.2022. o godz . 11.00- ej w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie ;ul. Włoszczowska 40 .

Prowadzący: Marta Gil-Barańska – ŚODR Modliszewice