W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, co ma skutkować m.in. ograniczeniem do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów osobistych również w instytucjach publicznych, w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników gminy od 16 marca br. (poniedziałek) aż do odwołania budynek Urzędu Gminy Łopuszno będzie dostępny tylko dla jego pracowników i będzie działał w trybie wewnętrznym.

Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych osobiście w budynku Urzędu. Dokumenty, wnioski i podania będzie można przedłożyć:

a) drogą elektroniczną:

- e-mail gmina@lopuszno.pl (wraz z ewentualnym przesłaniem wniosku/podania podpisanego i zeskanowanego w załączniku – szczegóły w poszczególnych procedurach można uzyskać telefonicznie u pracowników referatów),

- ePUAP: /LOPUSZNO/skrytka

b) telefonicznie:

centrala (sekretariat) 41 3914001, 41 3914009, 41 3914054 fax 41 3821250, pracownicy w poszczególnych referatach

c) w formie papierowej:

- wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

- w sprawach nie cierpiących zwłoki do specjalnego pojemnika (skrzynki podawczej) umieszczonego przy wejściu do Urzędu;

W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

d) wyjątkowo osobiście:

wyłącznie w sytuacji rejestracji zgonów w USC lub w pilnych sprawach związanych z dowodami osobistymi – a więc w sprawach, które wymagają bezwzględnie osobistego stawiennictwa) – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kasa w budynku Urzędu pozostaje również nieczynna do odwołania - numery rachunków Gminy Łopuszno do internetowych przelewów bankowych lub wpłat w banku:
Dochody (np. podatki) 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37 8499 0008 0000 0071 2000 0073

Zgodnie z zapowiedzią Premiera RP w wielu przypadkach terminy załatwiania różnych spraw mogą zostać przedłużone – o czym będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – tylko w taki sposób będziemy w stanie zapewnić możliwość funkcjonowania gminy i realizowania spraw obywateli choć w ograniczonym zakresie.