Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił  konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację przez firmy do tego przeznaczone. Z terenu Gminy Łopuszno pracę przygotowała Szkoła Podstawowa w Łopusznie. Film został doceniony przez organizatorów konkursu, dzięki czemu Gmina Łopuszno pozyskała środki w kwocie 4800zł na usunięcie dzikich wysypisk śmieci. W ramach pozyskanych środków uprzątnięto zmielone części samochodowe na terenie lasów w Żwirowni w Snochowicach. Zadanie pn. Usunięcie „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie gminy Łopuszno w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym „Czyste Świętokrzyskie” w100% sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z umową dotacji Nr 4926/21 z dnia 18.08.2021r.