Wydanie albumu Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” zatytułowanego „Łopuszno jakie pamiętamy” zostało dofinansowane w 100% z dotacji udzielonej przez Gminę Łopuszno w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2020 r.

Zdaniem Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz przygotowanie,a następnie wydanie albumu jest zwieńczeniem 10 lat pięknych działań podejmowanych przez Osoby skupione wokół działalności Stowarzyszenia na czele z Panią Prezes Haliną Sochacką dla rozwoju naszej Kochanej Ojczyzny Gminy Łopuszno.

Opracowanie albumu stanowi utrwalenie w pamięci przyszłych pokoleń naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno fotografii dotychczasowego i współczesnego Łopuszna. Stanowi zaproszenie do sentymentalnej podróży w przeszłość – czasu pięknego dzieciństwa i młodości. Dostarczenie czytelnikom niezapomnianych wrażeń jest dumą, wielkim sukcesem i motywacją na przyszłe działania Przedstawicielek Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”.


https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-k...