W dniu 11 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz dokonała z udziałem znamienitych Gości w osobach: Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska, jak również wdzięcznych przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Łopuszno (reprezentowanych przez Prezesa OSP w Łopusznie Pana Michała Jarząb oraz Prezesa OSP w Gnieździskach Pana Tomasza Robaka) uroczystego przekazania sprzętu i wyposażenia ratownictwa zakupionego w ramach dofinansowania pozyskanego przez Gminę Łopuszno na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach pozyskanego przez Gminę Łopuszno dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wynoszącego 25.000,00 złotych zakupione zostało: umundurowanie specjalne (5 sztuk) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie oraz aparat powietrzny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieździskach. Przekazany sprzęt posiada wszelkie wymagane świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła wszystkim Druhom serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej pomocy Mieszkańcom Gminy Łopuszno. Przekazała wyrazy najwyższego uznania i szacunku za piękne działania w imię strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Wraz z podziękowaniami przekazała najlepsze życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w wymiarze osobistym, jak również zawodowym.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała również wyrazy szacunku i podziękowania wobec: Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska, jak również Ministra Sprawiedliwości / Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobry za sukcesywne dostrzeganie potrzeb w obszarach niezmiernie ważnych dla społeczności lokalnych oraz podejmowanie realnych działań przyczyniających się do doniosłego wzmacniania i rozwoju samorządów lokalnych. Jednocześnie przekazując listy uznania przekazała najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rozwijania imponujących cech osobowościowych oraz osiągania dalszych sukcesów na każdej niwie życia.Senator RP Pan Krzysztof Słoń oraz Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Gosek podziękowali za słowa uznania i zapewnili, że będą troszczyć się zawsze o dostrzeganie urzekającego zaangażowania strażaków, wspierając ich wszelkie działania podejmowane z prawdziwym poświęceniem w trosce o życie i zdrowie mieszkańców.

Prezes OSP w Łopusznie Pan Michał Jarząb w imieniu wdzięcznych strażaków działających na terenie Gminy Łopuszno skierował z głębi serca płynące podziękowania dla Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz i obecnych Gości za nieustannie podejmowane realne działania wspierające doskonale działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łopuszno. Podkreślił, że dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Gminy Łopuszno udało się w 2020 r. zrealizować ważny remont i proekologiczny montaż paneli fotowoltaicznych na strażnicy w Łopusznie, jak również dokonano zakupu niezmiernie ważnych sprzętów i wyposażenia ułatwiających ratowanie życia i zdrowia t.j.: hełmów strażackich, rękawic pożarniczych i technicznych, ubrań specjalnych, strażackiego obuwia gumowego, piły szablastej i szlifierki kątowej o napędach akumulatorowych oraz radiotelefonów.


Marzena Hajduk, Damian Rozmus