Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie dla szkoły na wyposażenie klasy, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania Doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w szkole w Łopusznie w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie” na kwotę 4000zł. Zakupiony został projektor multimedialny. Zadanie w 100% sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.