W związku z zerwaniem umowy na odbiór odpadów z terenu gminy Łopuszno przez firmę TAMAX w trybie natychmiastowym, prosimy wszystkich mieszkańców posiadających pojemniki od firmy TAMAX, po opróżnieniu ich przy odbiorze, o wyrzucanie odpadów do worków zgodnie z zasadami segregacji zamiast do pojemników.