Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. został powołany w 2010 roku przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i działa jako alternatywa instytucji finansowych. Przedmiotem naszej działalności jest udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę bądź koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Fundusz wpisał się w przestrzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i doskonała alternatywa w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne i obrotowe. Ważne jest, że aż 66% pożyczkobiorców to firmy z sektora mikro, mających największe trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy tworzeniu przedsiębiorstw – startupów oraz pomocy finansowej nowopowstałych przedsiębiorstw. Blisko 13% sfinansowanych i wspartych firm w ramach przyznanych pożyczek stanowią firmy prowadzące swoją działalność poniżej 12 miesięcy (start-up).

Z usług FPWŚ można korzystać odwiedzając siedzibę osobiście lub umawiając się na spotkanie z Doradcą telefonicznie lub
e-mailowo. W ten sposób będzie można uzyskać informację na temat możliwości uzyskania pożyczki przez przedsiębiorcę.


Dane teleadresowe:

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Tel. 41 360 02 80

e-mail: sekretariat@fpws.eu

www.fpws.euAktualnie na mocy nowej umowy z grudnia 2016 r. z Województwem Świętokrzyskim środki z perspektywy RPO 2007 – 2013 są dostępne dla świętokrzyskich przedsiębiorców do końca 2026 r. Ponadto dla przedsiębiorców otwierają się nowe możliwości finansowania - zostają uruchomione środki z perspektywy RPO na lata 2014 – 2020, o  które Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. będzie aplikował.

Obecnie FPWŚ oferuje dwa produkty pożyczkowe:

Pożyczka inwestycyjna:

przeznaczenie: finansowanie nakładów inwestycyjnych np. na zakup/adaptację/modernizację  nieruchomości, zakup środka trwałego itp. 

zabezpieczenie: 130% wartości udzielanej pożyczki 

oprocentowanie: oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej i marży Funduszu uzależnione od oceny ratingowej przedsiębiorstwa i prawnego  zabezpieczenia – aktualnie dla podmiotów działających powyżej roku od 4% w skali roku, dla podmiotów działających do 12 m-cy od 5,83% w skali roku; 

okres: do 60 m-cy

karencja w spłacie: do 6 m-cy w uzasadnionych przypadkach kwota: uzależniona od wielkości przedsięwzięcia inwestycyjnego / wielkości przedsiębiorstwa prowizja: aktualnie nie pobierane

Pożyczka obrotowa:

przeznaczenie: finansowanie wydatków na zakup środków obrotowych w związku z rozszerzeniem działalności,

zabezpieczenie: 130% wartości udzielanej pożyczki

oprocentowanie: oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej i marży Funduszu uzależnione od oceny ratingowej przedsiębiorstwa i prawnego zabezpieczenia – aktualnie dla podmiotów działających powyżej roku od 4% w skali roku, dla podmiotów działających do 12 m-cy od 5,83% w skali roku; 

okres: do 36 m-cy

kwota: uzależniona od wielkości obrotu /zawartych kontraktów/ wielkości przedsiębiorstwa

prowizja: aktualnie nie pobierane

Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione potrzeby rozwoju podmiotu.