W dniu 22.06.2017 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  podpisane zostały  umowy na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020. W uroczystości wzięli udział marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Gmina Łopuszno znalazła się na 4 i 5 miejscu na liście operacji informującej o konieczności przyznawania pomocy w ramach PROW 2014-2020. Gmina Łopuszno otrzyma prawie milion złotych z PROW za które wybudowane zostaną 93 przydomówki oraz 2 oczyszczalnie lokalne dla mieszkańców Lasocina. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca robót. Planowany termin wykonania całości zadania to początek 2018 r.