Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy serdecznie zapraszają na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca 2019 roku.