Wójt Gminy Łopuszno przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o dokonaniu wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2020 r.