Informuje się interesantów, że dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie w 2021 roku.

(Podstawa: Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 17 listopada 2021 roku)