Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2019-2020