W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łopuszno informujemy, co następuje:

związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zawiadamia się, że od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania, pacjenci chcący skorzystać
z porady lekarza w SP ZOZ GOZ w Łopusznie są zobowiązani
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI do kontaktu TELEFONICZNEGO pod nr
tel. kom.: 509 199 523; 504 124 715; 
tel.: (41) 391-40-27, (41) 391-41-40;
p.o. Kierownika Tomasz Jagiełło: 603 380 240
Kinga Filipiak: 889 955 186

 Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pacjent zostanie poinstruowany o dalszych działaniach. Osoby, które nie zastosują się do w/w zaleceń, nie zostaną wpuszczone na teren Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W przypadku stwierdzania przez lekarza o konieczności wizyty pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zostanie on umówiony na konkretną godzinę do wskazanego lekarza. Recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia będą wystawiane telefonicznie.

Bardzo prosimy o przekazywanie powyższych informacji wszystkim pacjentom przynależącym do SP ZOZ GOZ w Łopusznie, w szczególności osobom starszym, których dostęp do internetu może być mniejszy.

Jednocześnie przypominamy o infoliniach, na które należy się zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów, tj.:

Pacjenci z objawami ostrej infekcji
WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ,
PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

którzy przebywali za granicą lub w innym miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS lub mieli kontakt z osobami przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić się BEZPOŚREDNIO do Oddziału Zakaźnego
w Kielcach ul. Radiowa. Pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami chorymi powinni bezzwłocznie zawiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
tel. 606 370 108 lub 41 345 46 22.

* W sprawach dotyczących ginekologii prosimy o kontakt bezpośrednio z Położną Marzeną Staszczyk pod nr tel. 604 785 342

** W sprawach dotyczących rehabilitacji/fizjoterapii prosimy o kontakt z Panią Fizjoterapeutką Barbarą Kowalczyk-Bernat  pod nr tel. 660 363 676