W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygodowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Pełna treść pisma w załączeniu.