W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku zostało wstrzymane przyjmowanie odpadów od firm. W obecnej sytuacji musimy wywozić je do instalacji, których odległość od Państwa Gminy jest znacznie większa i może powodować czasowe opóźnienie w odbieraniu odpadów z terenu Gminy Łopuszno.Anna Makuch
Firma TAMAX
os. Sady 20/2
28-340 Sędziszów