Zgodnie z wiadomością nadesłaną przez przedstawiciela firmy TAMAX informujemy, że „w miejscowości Czałczyn, Grabownica, Józefina, Olszówka, Wielebnów oraz Zasłońce, w  dniu 14.10.2020 zaplanowany jest  odbiór pojemników na odpady komunalne stanowiące własność firmy TAMAX.”