Zgodnie z wiadomością nadesłaną przez przedstawiciela firmy TAMAX informujemy, że „odbiór pojemników z miejscowości „Sarbice Pierwsze i Sarbice Drugie odbywać się będzie dnia 15.10.2020r. „