zdjecie na stronie o tytule: Informacja z dnia 15.12.2021 o czasowym wyłączeniu bezpośredniej (osobistej) obsługi przez Urząd Gminy w Łopusznie

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, co skutkuje m.in. ograniczeniem do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów osobistych również w instytucjach publicznych oraz ujawnionymi przypadkami zachorowań wśród pracowników Urzędu w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników Urzędu Gminy działając zgodnie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie „ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” Urząd Gminy Łopuszno od dnia 15 grudnia br. (środa) będzie dostępny z uwzględnieniem ograniczeń i będzie działał w trybie wewnętrznym.

Ograniczenie polegać będzie na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się w szczególności sprawy określone w § 21 ww. rozporządzenia.

Ze względów bezpieczeństwa apelujemy, aby sprawy urzędowe załatwiać, w miarę Państwa możliwości oraz specyfiki sprawy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP), poczty elektronicznej (gmina@lopuszno.pl). Dokumenty w wersji papierowej można także składać w skrzynce podawczej ustawionej przed budynkiem Urzędu Gminy w Łopusznie.

Bezpośredni kontakt mieszkańców oraz interesantów, w tym spoza terenu Gminy Łopuszno z pracownikami urzędu będzie wskazany przede wszystkim w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem. W sytuacji rejestracji zgonów w USC lub w pilnych sprawach związanych z dowodami osobistymi – a więc w sprawach, które wymagają bezwzględnie osobistego stawiennictwa) – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 41 380 55 22.

W pozostałych sprawach:

- sekretariat Urzędu (centrala telefoniczna) – tel. 41 39 14 001, 41 39 14 009, 41 39 14 255

- referat inwestycyjno – budowlany – tel. 41 382 12 56

- oświata – tel. 41 380 55 26

- księgowość oświaty – 41 382 12 42

- Rada Gminy, działalność gospodarcza, sprawy organizacyjne – tel. 41 380 55 23

- odpady komunalne, gospodarka gruntami – tel. 41 380 55 24

- podatki – tel. 41 382 12 51

- księgowość – tel. 41 380 55 20

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – tylko w taki sposób będziemy w stanie zapewnić możliwość funkcjonowania Urzędu Gminy i realizowania spraw obywateli choć w ograniczonym zakresie.