Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Gminy Łopuszno w dniu 30 listopada 2021 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Łopuszno oznaczonych działkami Nr 123/8 i 123/10.

Informacja w Urzędzie Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 1, tel. 041 380-55-24