W nawiązaniu do Światowego Dnia Ziemi z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie w dniu 29 kwietnia 2021 roku z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego włączyli się w swoim wolnym czasie w realizację inicjatywy proekologicznej poprzez zbiórkę śmieci na terenie Gminy Łopuszno.

Szlachetną akcję oczyszczania Gminy Łopuszno przeprowadzono na terenie tzw. żwirowni w Łopusznie oraz Parku Trzech Krzyży.

Warto wskazać, że do zorganizowanej akcji sprzątania przyłączyli się również pracownicy Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, którzy wyzbierali śmieci w lasku przy Pomniku na ulicy Włoszczowskiej w Łopusznie.

Chcielibyśmy, aby wskazany przykład zachęcił Mieszkańców do dbałości o czystość na terenie naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.