Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się materiałem filmowym poświęconym jednogłośnemu uzyskaniu przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2019 rok podczas sesji Rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej dnia 27 lipca 2020 r.


https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-k...