Drodzy Mieszkańcy,

Dnia 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w wolnej Polsce wybory do rad gminnych, co uznaje się za symbol odbudowy samorządności w Polsce. Dla upamiętnienia tegoż faktu, w 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. W listopadzie ubiegłego roku Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także istotny wkład gmin, powiatów i województw w rozwój Polski, ogłosił rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

Od 30 lat samorząd terytorialny jest żywotną siłą przeobrażającą życie publiczne i ważnym czynnikiem wzrostu oraz źródłem dobrobytu o charakterze społeczno – gospodarczym swoich Mieszkańców. Nie sposób nie doceniać osiągnięć samorządu terytorialnego oraz jego roli w systemie zarządzania publicznego. Istnienie samorządu realnie włącza obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących lokalnych, a także regionalnych wspólnot.

W Gminie Łopuszno wykorzystano 30 lat samorządności, aby rozwinąć naszą Małą Ojczyznę najlepiej, jak pozwalały na to istniejące warunki. Władze samorządu gminnego kolejnych kadencji efektywnie współpracowały z  jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, starając się stworzyć dzięki temu klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości, inwestowaniu w infrastrukturę, wspieraniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej i społecznej.

W ostatnich latach znacząco wzrosły nakłady na działania inwestycyjne. Dzięki dynamicznym działaniom rozbudowana została infrastruktura drogowa, obiekty użyteczności publicznej, skorzystano z rozwiązań proekologicznych, zauważalnie poprawiła się też estetyka gminy. Skutecznie aplikujemy o środki unijne i wszelkiego rodzaju wsparcie pomocne na etapie realizacji proponowanych inicjatyw stanowiących odpowiedź na zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej. W działaniach wszystkich grup społecznych w Gminie Łopuszno widać dużą otwartość, wzajemny szacunek i chęć wieloaspektowej współpracy. To najlepsza wizytówka naszej „Małej Ojczyzny" i najcenniejszy dorobek 30 – lecia odrodzenia polskiej samorządności.

Z okazji święta samorządu terytorialnego dziękujemy z serca wszystkim Osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności. Pragniemy podziękować za wspólną pracę, konstruktywne pomysły i decyzje, życząc dalszej wytrwałości oraz odpowiedzialności w podejmowaniu działań dla dobra naszej Małej Ojczyzny. Przekazujemy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pomyślności, radości na każdej niwie życia, a także prawdziwego uznania u lokalnej społeczności.


Łączymy wyrazy najwyższego uznania i szacunku

Zdzisława Zimna - Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie

Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno