W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 5 maja 2020 roku informuję, że Żłobek Gminny w Łopusznie, dla którego Gmina Łopuszno jest organem prowadzącym wznawia swoją działalność.

Powyższa decyzja podjęta została w odpowiedzi na rozeznanie przeprowadzone przez dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie wśród rodziców dzieci zapisanych do tejże placówki.

Pragnę zapewnić, że zdrowie Państwa dzieci stanowi dla nas priorytet, dlatego też w związku z trwającym stanem epidemii COVID – 19 zapewnione zostaną wszelkie zasady reżimu sanitarnego wdrażające zalecenia ministerialne i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uprzejmie proszę Państwa o rozwagę w zakresie podejmowania decyzji o posyłaniu dzieci do Żłobka Gminnego w Łopusznie.


Łączę wyrazy szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno