Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał komunikat dla konsumentów wody z wodociągu Gnieździska informujący o warunkowej przydatności wody do spożycia. Jednocześnie informujemy, że w pobranych w dniu 3 lutego 2020 roku próbkach wody w miejscowości Gnieździska (Szkoła Podstawowa) nie stwierdzono nieprawidłowości. Niezgodność z normą występuje jedynie na terenie miejscowości Wrzosówka.


Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.


W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz wyniki badań z miejscowości Gnieździska z dnia 06.02.2020

/-/ Jacek Palacz

Kierownik SZGK