Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportowo – Wypoczynkowym i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.


Głównym celem konkursu się popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, która jest jednym z lepszych sposobów na poprawę naszej odporności, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko wystąpienia wielu chorób.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć z ćwiczeń, które mogą być zrealizowane przez dziecko lub młodzież w poszczególnych grupach wiekowych w warunkach domowych, przydomowych lub innych terenach rekreacyjnych.


Szczegółowe informacje konkursowe zawarte są w udostępnianym regulaminie oraz udzielane są przez Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie pod numerami telefonów: 41 3914010 lub 882 189 422.


Termin nadsyłania zdjęć z ćwiczeń na adres e – mail: gosw-lopuszno@wp.pl upływa dnia 27 maja 2020 roku.


Dla zwycięzców przewidziane zostały cenne nagrody !