Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie serdecznie zachęcają do udziału w konkursie zatytułowanym „Moje ulubione zdjęcie z Babcią i Dziadkiem”.

W ramach konkursu skierowanego do uczniów z terenu Gminy Łopuszno należy wykonać zdjęcie, a następnie przekazać zdjęcie wraz z kartą zgłoszeniową według wzoru stanowiącego załącznik do udostępnianego regulaminu na adres e – mail: gosw-lopuszno@wp.pl do dnia 20 stycznia 2021 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są w udostępnianym poniżej regulaminie, na stronie internetowej GOSW w Łopusznie pod następującym linkiem: https://www.gosw-lopuszno.pl/332-moje-ulubione-zdjecie-z-babcia-i-dziadkiem.html, pod postem konkursowym GOSW w Łopusznie na portalu społecznościowym Facebook lub też pod numerami telefonów: 41) 391 40 10 oraz 882 189 422.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !