Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Redakcja Kwartalnika „Wieści Łopuszna” oraz Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno serdecznie zachęcają do udziału w konkursie skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych mającym na celu m.in. „podróż sentymentalną” – poznanie mowy, obyczajów i życia przodków.

Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań jest Pan Marian Kwiecień – świętokrzyski regionalista, związany także z Ziemią Łopuszańską.

Konkurs składa się z zestawu 40 pytań, które stanowią załącznik do udostępnianego regulaminu konkursowego. Odpowiedzi – tylko w formie papierowej – prosimy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku. Aby odpowiedzieć na pytania konkursowe, należy skorzystać z dostępnych źródeł wiedzy. Najcenniejszym źródłem będzie jednak zdaniem Organizatorów konkursu rozmowaz przedstawicielami starszego pokolenia, a więc: zapytaj babcię, zapytaj dziadka.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są w udostępnianym poniżej regulaminie.